Land van

Land van

Anki

Anki Weerepas werkt als loopbaanadviseur bij ons interne loopbaancentrum. Zij vertelt waarom leren en ontwikkelen belangrijk is om met plezier te kunnen werken binnen Land van Cuijk.

Foto van Anki

“Je loopt niet alleen bij ons binnen als je van baan wil wisselen, het loopbaancentrum biedt veel meer mogelijkheden. Je kunt drie dagen per week vrij inlopen om te sparren over onderwerpen als vitaliteit, inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en werk- en privébalans. Je kunt ook een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek. In gesprek is er altijd veel mogelijk. Wij bieden begeleiding als onafhankelijk sparringpartner. Wat het ingrediënt voor succes is, is het voeren van een open gesprek.”

“Waar de buitenwereld steeds meer vraagt om maatwerk, omgevings- en klantgericht werken, geldt dat ook voor de medewerkers. Er wordt een leeracademie opgezet om hier op in te kunnen spelen, om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen. Talentontwikkeling van medewerkers staat hierbij voorop. Zo heb ik zelf ook mooie stappen gezet binnen Land van Cuijk.”