Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk om online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.werkenbijlandvancuijk.nl

Wij verklaren dat de website Werken Bij Land van Cuijk gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We streven ernaar om aan alle toegankelijkheidseisen te voldoen. Hiervoor worden maatregelen genomen.

In onderstaand rapport is terug te vinden hoe de website is getoetst.

WCAG 2.1 inspectie niveau AA werkenbijlandvancuijk.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Alle overheidswebsites moeten aan toegankelijkheidseisen voldoen zodat iedereen gebruik kan maken van de online informatie. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waar zij verantwoordelijk voor zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen. Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring voor deze website.

Feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website? Dan kunt u contact met ons opnemen via vacature@landvancuijk.nl