Land van

Land van

Fabian

Fabian Ars (23) is BOA domein I. Hij vertelt waarom het werken als Buitengewoon Opsporingsambtenaar bij gemeente Land van Cuijk zo'n mooi vak is. “Inwoners moeten zich prettig en veilig voelen in hun omgeving. Daar staan wij iedere dag weer voor. Ons belangrijkste doel? Het leefbaar houden van de openbare ruimte. Daarmee kunnen we echt iets betekenen voor de inwoners en dat geeft energie”

Foto van Fabian

“Mensen denken soms dat BOA's alleen maar boetes uitdelen, maar het is veel meer dan dat. We rijden bijvoorbeeld op meldingen die burgers indienen via de gemeente, zoals afval, parkeeroverlast, geluidsoverlast, jeugdoverlast en nog veel meer. Maar we krijgen ook meldingen van de politiemeldkamer die wij oppakken. Hulpverlening is een belangrijk aspect binnen ons werk. Bij ongevallen kunnen we eerste hulp verlenen of de politie assisteren met de afzetting. Het werk is dus echt super divers. Geen dag is hetzelfde.

Met regelmaat trekken we samen met de BOA's domein II op om zo efficiënt te kunnen werken en onze kennis en bevoegdheden te kunnen bundelen. In de zomer gaan we bijvoorbeeld samen op de boot om toezicht te houden op het water. De gemeente Land van Cuijk bestaat uit een erg groot en divers gebied. Daardoor is het werk nooit saai.

De betrokkenheid en het contact met inwoners is erg belangrijk in mijn functie. Wanneer een inwoner een melding doet vind ik het belangrijk dat een inwoner zich gehoord voelt en dat de inwoner weet dat we aan een oplossing gaan werken. Zo probeer ik er iedere dag weer voor te zorgen dat inwoners zich veilig voelen in hun leefomgeving.”